Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση (16η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:30 με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση (16η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:30 με τηλεδιάσκεψη