Πρόσκληση σε συνεδρίαση (15η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 28η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ. στη Σύρο

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (15η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 28η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ. στη Σύρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ (Πλατεία Κανάρη-Ερμούπολη).