Πρόσκληση σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση (14η) του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και από ώρα 09:00 έως 10:00

Πρόσκληση σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση (14η) του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και από ώρα 09:00 έως 10:00