ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 14-02-2023 ΤΩΝ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π.Ν.Α