ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Ρόδου