«Επέκταση υφιστάμενης ξεν. μονάδας κατηγορίας 4* με δ.τ. «UTOPIA BLU 2» δυναμικότητας από 50 σε 261 κλίνες σε γήπεδο επιφάνειας ,00 τ.μ. κατά τίτλο, εντός της Κ.Μ. 638 γαιών Ασφενδιού, στην περιοχή «ΤΙΓΚΑΚΙ» ΔΚ Ασφενδιού, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία BLUE OCEANIC ΑΕ» (ΠΕΤ 2211867524).ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΞΕΝ_UTOPIA BLU 2 ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΚΩ