ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12 12 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ