ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30 11 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-11-2022