Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1604/12-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08- στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ Α.Ε.» Αερολιμένας Μυκόνου που βρίσκεται στην Μύκονο