Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1929/12-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου των άρθρων 65 ή και 66 του Ν. 4446/2016. στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ Α.Ε.» Αερολιμένας Μυκόνου που βρίσκεται στην Μύκονο