Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2200/14-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 επιχείρηση με την επωνυμία «BARBAROSSA I.K.E.» που βρίσκεται στην ΝΑΟΥΣΑ της Πάρου