Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2343/14-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του άρθρου 65 ή και 66 του Ν.4466/2016 στην επιχείρηση με την επωνυμία «BARBAROSSA I.K.E.» που βρίσκεται στην ΝΑΟΥΣΑ στην ΠΑΡΟ