Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2026/14-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ» – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ που βρίσκεται στο Μπατσί στην Άνδρο