Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2062/14-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΤΟΥΣΗΣ» – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ που βρίσκεται στον Ορ. Ζόργος στην Άνδρο