Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2198/14-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «TRAVEL TO PAROS» – NIKOS SANTORINEOS που βρίσκεται στο Λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο .