Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1353/12-07-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του άρθρου 65 ή και 66 του Ν.4446/2016 στην επιχείρηση με την επωνυμία «Ι.Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» Οπτικά είδη που βρίσκεται στην Χώρα της Μυκόνου