Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1505/12-07-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με την επωνυμία «BUS STATION SUPERMARKET» – SUPER MARKET που βρίσκεται στη θέση Φάμπρικα Μυκόνου.