Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1296/12-07-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «BAZAAR A.E.»,και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα 325 που βρίσκεται στην περιοχή Πετείναρος Μυκόνου .