Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 913/07-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΚΕ» και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα που βρίσκεται στην Κατηφόρα στη Μήλο