Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2065/06-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ Ο.Ε. » – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, που βρίσκεται στο Μπατσί στην Άνδρο .