Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2372/18-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου των άρθρων 65 ή/και 66 του Ν. 4446/2016 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΦΕΡΜΙΝΑ ITALIANA Ε.Ε. – ΤΟ ΜΑΓΚΑΛΙ» που βρίσκεται στον Μέριχα στην Κύθνο .