Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2233/06-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΠΑΝΤΙΔΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ» – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ που βρίσκεται στο Μπατσί στην Άνδρο