Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1167/06-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «Α.Σ. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.» – ΑΝΩΝΥΜΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ που βρίσκεται στην στη Παροικιά στην Πάρο