Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2542/03-11-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου των άρθρων 65 ή/και 66 του Ν. 4446/2016 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» που βρίσκεται στο Μέριχα στην Κύθνο