Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2056/03-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΝΑΒ Ο.Ε.» ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ που βρίσκεται στο Μπατσί στην Άνδρο