Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1143/06-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΠΡΑΔΕΡΣ ΚΟΜΠΑΝΥ Α.Ε.» – Α.Ε.Ε. ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ που βρίσκεται στη θέση Βαγιά στην Παροικιά στην Πάρο