Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1351/12-07-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ SUPER MARKET» που βρίσκεται στην περιοχή Χώρα-Ανδρου .