Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2373/18-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του άρθρου 65 ή και 66 του Ν.4466/2016 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.» – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ που βρίσκεται στον Παρασπόρο στην Πάρο