Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1533/15-07-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «Ι. & Φ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ Α.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή Αεροδρομίου Μυκόνου στην Μύκονο .