Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1166/06-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-201 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» – SUPER MARKET που βρίσκεται στη Νάουσα στην Πάρο