Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2232/06-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΑΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ» – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ που βρίσκεται στο Μπατσί στην Άνδρο,.