Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2063/03-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΕΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΥΖΕΡΙ που βρίσκεται στο Μπατσί στην Άνδρο