ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 9 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/17240