Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1506/18-07-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «Γ. ΞΕΝΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» που βρίσκεται στην περιοχή Αργύραινα Μυκόνου στην Μύκονο .