Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2067/06-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΥΡΑ» – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ που βρίσκεται στο Μπατσί στην Άνδρο