Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1044/06-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Παροικιάς στην Πάρο .