Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2180/03-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στο υποκατάστημα της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου και 25ης Μαρτίου στην Τήνο, .