Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2231/06-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «BELICA BURBUQE» – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ που βρίσκεται στο Μπατσί στην Άνδρο