Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1278/23-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου των άρθρων 65 ή/και 66 του Ν. 4446/2016 πρόστιμο στο υποκατάστημα Α΄ της επιχείρησης με την επωνυμία «PFX BEAUTY ART & TRADE» – PFX ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. .