Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2059/22-09-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «APOLLON PARKING»- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που βρίσκεται στην περιοχή Μαούνα στη Μύκονο