Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1958/07-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «2FROZENLEMONS I.K.E» – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ που βρίσκεται στη Λεωφόρο Σταυρού – Κιονίων στην Τήνο .