Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1180/07-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ συγκεκριμένα στο υποκατάστημα που βρίσκεται στην Ακτή Νάζου στην Τήνο .