Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 601/08-04-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα 377 που βρίσκεται στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 21 στην Ερμούπολη Σύρου