Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2228/18-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» – Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο – Εισαγ. – Εξαγ. & Διανομή Ειδών Διατροφής & Οικιακής Χρήσης και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα 722 που βρίσκεται στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 32 στην Ερμούπολη Σύρου .