Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2174/18-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»