Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1225/10-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»