Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.985/06-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ .