Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1058/06-06-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «MARKET IN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ