ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 43624/15-09-2021 ΑΕΠΟ που αφορά στο υφιστάμενο κέντρο εκπομπής στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ», νήσου Λέρου, του Δήμου Λέρου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με κωδική ονομασία «ΚΛΕΙΔΙ Β» και κωδικό αριθμό θέσης 3006177 της εταιρείας «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.»                                                                                                                                                                        ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ DIGEA ΚΛΕΙΔΙ Β ΛΕΡΟΣ