ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ :”Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 5503/03-02-2021 ΑΕΠΟ που αφορά στο υφιστάμενο κέντρο εκπομπής στη θέση «ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ», νήσου Σύμης, του Δήμου Σύμης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδική ονομασία «ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006121 της εταιρείας «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.”                                                                                                                                                                                                                                               ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ DIGEA ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ