Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού έργου υποδομής, του δικτύου  ύδρευσης της περιοχής Αρκεσίνης στην Αμοργό.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός αυξάνεται σε ,96 ευρώ (συνολική δημόσια δαπάνη) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε ,57 ευρώ. Η τροποποίηση της Πράξης όσον αφορά τον προϋπολογισμό της, έχει στόχο την ομαλή ολοκλήρωση και την πλήρη λειτουργικότητα του έργου, με την προσθήκη ενός νέου υποέργου που αφορά εργασίες σχετικές με την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου ανύψωσης (booster) του δικτύου.

Ως ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται η 30/06/2023.

Το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού»      περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 10 χλμ για την περιοχή Αρκεσίνης Αμοργού. Ειδικότερα, προβλέπεται η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αρκεσίνης μήκους περίπου 3,1 χλμ και η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, μήκους μ.  από τον οικισμό της Αρκεσίνης μέχρι τη δεξαμενή.   Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης προς τους οικισμούς Ραχούλα, Πύργος και Δίστρατα  μήκους περίπου 2,4 χλμ καθώς και η κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 3,5 χλμ που συνδέει τη δεξαμενή της Αρκεσίνης με την Δεξαμενή της Κολοφάνας, καθώς και η κατασκευή – αντικατάσταση των απαραίτητων αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων. Τέλος, προβλέπεται η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.